Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Üniversitenin kurumsal imaj yönetimi, medyayla ilişkiler ve tanıtım politikasını oluşturmak ve uygulamaktan sorumludur.

Bu kapsamda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri;

  • Tanıtım ve iletişim çalışmalarının stratejilerini belirlenmek,
  • Üniversite gazete ve dergi içeriklerini yönetmek; fotoğraf ve video çekimlerini yapmak,
  • Üniversitenin tanıtım etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,
  • Üniversitenin internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını yönetmek,
  • Üniversitenin tanıtımı için kullanılacak afiş, broşür, katalog, öğrenci el kitabı gibi tanıtım ürünlerinin tasarımını yapmak,
  • Üniversite içindeki etkinlik ve gelişmelerin duyurusunu yapmaktır.