T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Makine ve Uçak Mühendisliği (İngilizce) Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans Programları Açılmıştır

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde
 - Makine ve Uçak Mühendisliği (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans Programı 
- Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır.
Başvuru koşulları ile ilgili bilgiler en kısa sürede paylaşılacaktır.