T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Kaptan Girişimci Projeni Yönet Uçağını Uçur

Girişimciler için Çevik Proje Yönetimini, Çevik Temelleri ve Çevik Takım Rollerini, MVP’yi (Minimum Kullanılabilir Ürün), Çevik Takımlarda İletişim – Müzakere – Çatışma – Karar Alma Yöntemlerini, “Değer” ve Önceliklendirme Yöntemlerini konuşacağız…