T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Kariyerinize Yetenek Kapısı ile Yön Verin

Üniversitemiz Kariyer Ofisi kapsamında 6 Mayıs 2021 saat 13:30'da Prof. Dr. İlknur TUNÇ moderatörlüğünde CBİKO Yetenek Kazanımı ve Organizasyon Daire Başkanı Dr. Neşe GÜLMEZ ile "Kariyerinize Yetenek Kapısı ile Yön Verin" söyleşimize bekliyoruz.