T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Girişimcilikte Coğrafya Kader Midir?

Girişimcilikte coğrafya kader midir? Türk teknoloji girişimcilerinin uluslararası arenada başarı şansı nedir? Türkiye'de teknoloji girişimciliğinin dinamikleri üzerine konuşacağız…

bağlantı linki      https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae2ad87359c4349aa9f4264421eedb524%40thread.tacv2/conversations?groupId=532da65a-03c5-4e2a-96f9-ac0e32aad14e&tenantId=9957df9d-6a6e-425e-a19a-b54934ce8b34