T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Pandemi ve Deneyimlerimiz

Psikolojik Danışma Birimi olarak bu dönemki 3.etkinliğimizde buluşuyoruz, interaktif olarak gerçekleştireceğimiz bu etkinlikte pandemi döneminde yaşadığımız deneyimleri paylaşıyoruz