T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

Üniversitemiz Personeline “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi” Verildi

Üniversitemiz personeline 09.04.2021 tarihinde teorik ve uygulamalı olarak “Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi” verilmiştir.