T Ü R K   H A V A    K U R U M U   Ü N İ V E R S İ T E S İ

“Uçak Mühendisliğinde Eniyileme Uygulamaları”

Üniversitemizin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen; 08 Nisan 2021 tarihinde 13:30-14:30 saatleri arasında, Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Sinan KÖRPE’nin  katılımıyla gerçekleşecek olan “Uçak Mühendisliğinde Eniyileme Uygulamaları” konulu sunumu MS Teams üzerinden ilerleyecek olup, ch517b3 kod aracılığıyla katılım sağlanabilecektir.